Chủ đề: uci ranking

Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 02/08/2022: Pogacar dẫn đầu 45 tuần liên tiếp, Vingegaard tụt hạng

Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 26/07/2022: Bị trừ nhiều điểm, Pogacar vẫn dẫn đầu 44 tuần liên tiếp

Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 19/07/2022: Tadej Pogacar dẫn đầu 43 tuần liên tiếp

Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 12/07/2022: Tadej Pogacar dẫn đầu 42 tuần liên tiếp

Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 05/07/2022: Tadej Pogacar dẫn đầu 41 tuần liên tiếp

Bảng xếp hạng UCI Ranking, cập nhật ngày 28/06/2022: Tadej Pogacar dẫn đầu 40 tuần liên tiếp