Chủ đề: tour de suisse

Tour de Suisse 2022 chặng 7, Thibaut Pinot chiến thắng áp đảo, áo vàng lại có chủ mới là Sergio Higuita

Tour de Suisse 2022 chặng 6, Nico Denz chiến thắng, áo vàng có chủ nhân mới là Jakob Fuglsang