Chủ đề: tour de pologne

Tour de Pologne 2022 chặng 6, Thymen Arensman chiến thắng tính giờ, Ethan Hayter đoạt áo vàng

Tour de Pologne 2022 chặng 5, đến lượt Phil Bauhaus chiến thắng, áo vàng vẫn thuộc về Sergio Higuita

Tour de Pologne 2022 chặng 4, người chiến thắng là Pascal Ackermann, Sergio Higuita giữ áo vàng dù bị té xe

Tour de Pologne 2022 chặng 3, Sergio Higuita giật áo vàng bằng một chiến thắng

Tour de Pologne 2022 chặng 2, Gerben Thijssen chiến thắng, Jonas Abrahemsen chiếm áo vàng

Olav Kooij chiến thắng chặng 1 Tour de Pologne 2022