Chủ đề: simon yates

Chặng 2 Giro d’Italia 2022, Simon Yates chiến thắng tính giờ cá nhân, Mathieu van der Poel giữ áo hồng