Chủ đề: primoz roglic

Criterium du Dauphine 2022 chặng 8, Jonas Vingegaard chiến thắng, Primoz Roglic vô địch

Criterium du Dauphine 2022 chặng 7, Carlos Verona chiến thắng, Primoz Roglic đoạt áo vàng