Chủ đề: jasper philipsen

Tour de France 2022 chặng 15, chiến thắng gọi tên Jasper Philipsen, Jonas Vingegaard tiếp tục mặc áo vàng