Chủ đề: Giro d’Italia

Chặng 20 Giro d’Italia 2022, Alessandro Covi chiến thắng, Jai Hindley đoạt áo hồng

Chặng 19 Giro d’Italia 2022, Koen Bouwman chiến thắng trên đỉnh núi, áo hồng ở lại với Richard Carapaz